Ehitame Eestit suuremaks

Alltoodud ülevaade kajastab Asutajate Seltsi liikmete osalusel ja toel tegutsevaid algatusi, mille eesmärk on ettevõtluses teenitud tulu ja kogemusi anda tagasi laiemalt ühiskondlike probleemide lahendamiseks ja kõigi Eesti inimeste elu parandamiseks.

Paljud neist organisatsioonidest oleks olemata, või näeksid välja mõnevõrra teistsugused, kui nad ei saaks toetuda Eesti tehnoloogiasektori majanduslikule edule.

Heateo Haridusfond on filantroopiafond, mille eesmärk on anda hoog sisse algatustele, mis aitavad lahendada Eesti üldhariduse suurimaid sõlmküsimusi. Meie peamised fookused on:
  • suurendada õpetajate järelkasvu,
  • toetada koolijuhtimise kvaliteedi tõusu,
  • vähendada haridustee katkemist peale põhikooli,
  • kasvatada MATIK oskuste (teadus ja kunstid, ingl k STEAM) omandamist.
Haridusfond otsib algatusi, mis suudavad nendes teemades muutust luua. Omalt poolt pakume tugevamatele ettevõtmistele toetust nii teadmiste, võrgustiku kui finantside näol. Meie jaoks on oluline, et käivitatavate programmide tulemused oleksid mõõdetavad ning neil oleks selge kasvupotentsiaal.

Asutajad: Taavet Hinrikus ja Martin Villig ning meie Seltsist toetajad: Alari Aho, Ahti Heinla, Martin Henk, Taavet Hinrikus, Norris Koppel, Kristo Käärmann, Martin Rand, Risto Rossar, Tõnu Runnel, Ragnar Sass, Martin Tajur, Sten Tamkivi, Priit Vaikmaa, Rain Rannu, Veljo Otsason, Marek Kiisa.
Erakapitali investeeritud: 3 miljonit Eurot


kood/Jõhvi
 on 2021. aasta sügisel avatud uudne iseõppel põhinev täiskasvanute programmeerimiskool.

Jõhvi tehnoloogiakoolist tuleb alates 2023. aastast iga-aastaselt tööturule 200 uut IT- spetsialisti. IT-õppe pakkumisele ja tippspetsialistide arendamise kõrval on kooli eesmärk arendada kohalikku ettevõtlust ja luua piirkonda uusi töökohti.

Kooli loomine pakub leevendust tarkvaraarendajate puudusele Eestis ja pakub uudset lahendust tavakoolide ning -hariduse edendamise kõrvale, panustades piirkonna rahvusvahelistumisest ning digipädevuste arengusse.

Asutajad: Taavet Hinrikus, Marek Kiisa, Mari-Liis Kitter, Maarja Pehk, Merlin Seeman, Rainer Sternfeld, Ede Tamkivi ja Martin Villig + toetasid paljud Seltsi liikmed: Ahti Heinla, Martin Henk, Magnus Hiie, Taavet Hinrikus, Märt Kelder, Kristjan Maruste, Carlos Paniagua, Andrus Purde, Martin Rand, Rainer Sternfeld, Sten Tamkivi, Taavi Tamkivi, Jaanus Tamm, Priit Vaikmaa, Martin Villig, Markus Villig, Rain Rannu, Veljo Otsason, Marek Kiisa.
Erakapitali investeeritud: 2 miljonit Eurot

Eesti 2.0 on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on inspireerida koolinoori valima tehnoloogiapõhist tulevikku. Projektide abil tuuakse noorteni erinevaid tehnoloogiaid ja pakutakse välja võimalusi nende rakendamiseks.

Eesti 2.0 soovib aidata kaasa sellele, et Eesti koolides oleks ainetundide läbiviimisel võimalik kasutada erinevaid tehnoloogilisi abivahendeid, mis aitaks kaasa õpilaste loovale mõtlemisele ning aitaks luua seoseid teaduspõhiste teooriate ja igapäevases elus toimuva vahel.

Tuntumateks projektideks on olnud suvekool Hüppelaud, 3D printerite hankimine koolidele.

Sihtrühmaks on õpilased kõigi Eesti koolide alg-, põhi- ja keskkooliastmes. Eestis on kokku 533 üldhariduskooli, kus õpib kokku üle 135 000 õpilase. Eesti 2.0 on oma projektidega toetanud üle 42 000 Eesti õpilase ja 80 kooli.

Asutajad ja toetajad: Hardi Meybaum, Rainer Sternfeld, Ede Schank Tamkivi, Taavet Hinrikus, Markus Villig, Kaarel Kotkas jpt.

Noore Õpetlase Stipendium (NÕS) on Eesti ettevõtjate, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning sihtasutuse Archimedes koostöös loodud iga-aastane stipendiumiprogramm, mille eesmärgiks on toetada Eestist pärit andekate keskharidusega noorte kõrghariduse tasemel õpinguid tunnustatud väliskõrgkoolides.

Aastas saavad läbi tiheda konkursi 4000 Eurose toetuse (pool erasektorist + teine pool riigilt) 20 noort, kokku on välismaal hariduse saanud juba üle 200 tubli Eesti inimese. Paljud neist on pärast õpinguid uute teadmistega Eestisse naasnud, ja teised peavad tihedat sidet kodumaaga ka jätkuvalt laias maailmas edasi õppides, teadust tehes ja töötades

Asutajad ja toetajad: Tõnu Pekk, Taavet Hinrikus, Kristo Käärmann, Ahti Heinla, Sten Tamkivi jpt.
Erakapitali investeeritud: üle 450,000 Euro
Sihtasutus Koosloodus võimaldab Sul läbi praktiliste toetustegevuste nagu puude istutamine või pesakastide paigaldamine anda oma panus Eesti looduse ja metsa hoidmisse ning elurikkuse suurendamisse.

Koosloodus on sõnastanud endale mitmeid põhimõtteid, mis on tuttavad ettevõtluses, aga ehk veel vähem levinud keskkonnahoiuprojektides, näiteks:
  • Oleme alati positiivsed, rõõmsad ja looduse suhtes häid lahendusi näitavad
  • Keskendume võimalikult kiirele praktilisele loodust kaitsvale ära tegemisele, mitte jutule
  • Pakume lahendusi positiivseteks muutusteks ja viime need ise ellu
  • Oleme kiirelt tegutsevad, alati eksperimenteerivad ja sellest õppivad
  • Oleme mõõdetavad, eesmärkidele ja nende ärategemise analüüsile suunatud
Asutajad: Jüri Kaljundi, Jaak Sarv, Veli-Johan Veromann, Martin Tikk
Oma ja Seltsi liikmete raha investeeritud: kümned tuhanded Eurod
www.letsdoitworld.org
www.worldcleanup.org
www.teeme2008.ee

Tänaseks on Let’s Do It World ülemaailmne liikumine, mille raames on inimesed kokku tulnud ja oma kodukanti prügist puhastanud juba 180 riigis.

Kõige esimesed Teeme Ära talgud toimusid Eestis 2008. aastal, mille käigus puhastasid 50,000 vabatahtlikku kõigest viie tunni jooksul Eestimaa metsasid. Sellise idufirmalikult intensiivse välkürituse pakkus välja tehnoloogiaettevõtja Rainer Nõlvak, ja projekti koordineerimiseks vajaliku geoinfo-tarkvara kirjutasid vabatahtlikud Ahti Heinla juhtimisel.

2018 rahvusvahelise koristuspäeva tarbeks Metatellus OÜ (Resolw) andis 10,000 osalejale tasuta kasutada maastikuplaneerimise tarkvara Pointerplanner. Metatelluse meeskond osales Tallinnas asuva juhtimiskeskuse töös luues vajalikke animatsioone.

Asutajad ja toetajad: Rainer Nõlvak, Eva Truuverk, Ahti Heinla, Henri Laupmaa, Juha Olavi Korhonen, Vambola Moldov jpt.


Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu on koht, mis kõneleb Eesti rahva lugu okupatsioonidest vabaduseni, inspireerib inimesi vabadust hoidma ja selle eest seisma. Harime, kaasame ning innustame Eesti inimesi ja külalisi mõtlema lähimineviku üle, tunnetama vabaduse haprust ning seisma vabaduse ja õigluse eest.

Allasurutud rahvaid ja okupeeritud riike on maailma ajaloos olnud palju, aga Eesti loo teeb nende seas silmapaistvaks taasiseseisvusele järgnenud uuestisünni kiirus: suletud nõukogude osariigist avatud ja arenenud digitaalseks ühiskonnaks. 2018. aastal avatud ekspositsiooni ja kasvava nimekirja kõrvaltegevustega mõtestab Vabamu ka seda pööret võimaldanud isiku-, loome-, sõna-, ettevõtlus- jm vabadusi.

Asutajad ja toetajad: Olga Kistler-Ritso, Sylvia & Andy Thompson, Mike Keller + Sten Tamkivi, Taavet Hinrikus, Andrus Purde jt.
Erakapitali investeeritud: 4 miljonit Eurot
Robotex on Eestis asuv ja globaalselt tegutsev inseneriharidust toetav ning tuleviku talente ja ettevõtteid ühendav organisatsioon, mille peamiseks väljundiks on robootika suursündmuse Robotex International korraldamine.

Robotex International koondab endas 2001. a alguse saanud Robotexi tipptehnilisi robootika- ja programmeerimisvõistlusi ning laiahaardelist tehnoloogianäitust.

2020. aasta seisuga on Robotex eelüritused toimunud üheksas riigis üle kogu maailma, sh Armeenia, Hiina, India, Kolumbia, Kreeka, Küpros, Lõuna Korea, Soome ja Türgi.

Toetajad ja elluviijad: Ahti Heinla, Mart Laul, Sander Gansen jt.


Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutus
toetab kosmosetehnoloogiaalast teadus- ja arendustegevust Eestis, algatab ja osaleb kosmosemissioonides ning toetab Eestis arendatud satelliitide või nende osade lennutamist kosmosesse.

Sihtasutuse eesmärk on toetada tulevaste kosmoseteadlaste, inseneride ja ettevõtjate koolitamist, võimaldades tudengitele ja õpilastele praktilist kogemust kosmosetehnoloogia arendamisel. Sihtasutuse tegevusega soovitakse kaasa aidata inimkonna kosmoseavastustele.

ESTCube-1 satelliit on meie planeedi orbiidil olnud juba üle 7a, ESTCube-2 satelliit lennutatakse orbiidile 2021. aastal.

Toetajad Asutajate Seltsist: Priit Salumaa, Ahti Heinla, jpt
Erakapitali toetused: 130,000+ Eurot


Solaride on mittetulunduslik tudengiprojekt, mis koondab kõikide Eesti ülikoolide tudengeid ning kus tehakse tööd
tudengitele unikaalse kogemuse andmise, teadmistepagasi suurendamise ning
Eesti taastuvenergia sektoris maailmakaardile toomise nimel.

Solaride’i tiimis on üle 70 inimese ning koos ehitatakse päikesejõul liikuvat autot, millega minnakse võistlema Bridgestone World Solar Challenge’ile, kus sõidetakse kahe teekannu võimsusega 3000km läbi Austraalia südame keskmiselt 95km/h. Eesmärgiks on lõpetada 2021. aasta võistlus ning võita 2023. aasta võistlus.

Toetajad: Priit Salumaa, Kristjan Maruste, Martin Villig, Ragnar Sass, Martin Henk jpt.
Tamkivi reaalteaduste fond

Tamkivi reaalteaduste fond on Eesti Rahvuskultuuri Fondi (ERKF) juures tegutsev allfond, mille eesmärgiks on toetada Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õppe- ja teadustööd.

Tamkivi reaalteaduste fond tegutseb alates 2013. aastast. Fondi asutasid 2012. aastal lühikese vahega meie seast lahkunud isa ja poja, Paul ja Raivo Tamkivi mälestuseks nende perekond, sõbrad ja Tallinna Rotary Klubi.

Fondi peamiseks toetusvahendiks on iga-aastaselt toimuva konkursi võitja(te)le eraldatavad stipendiumid. ERKF-ile on stipendiumiavaldust esitama oodatud Eesti kodanikest magistri- ja doktoritaseme üliõpilased, kelle uurimisvaldkonnaks on reaal- või loodusteadused laiemas mõttes. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse füüsika (eriti energeetika), matemaatika, meditsiini (eriti vähiuuringud), inseneri- ja arvutiteaduste valdkondi ning kandidaate, kelle tegevusel on oluline rahvusvaheline mõõde.

Asutajad ja toetajad: Sten Tamkivi, Alar Tamkivi, Taavi Tamkivi + Rain Rannu, Anton Litvinenko, Taavet Hinrikus, Kristjan Lepik, jpt.
Erakapitali investeeritud: 70,000 Eurot

Matemaatika õhtuõpik

Matemaatika õhtuõpikuga tahaksime muuta matemaatikat sinu jaoks lihtsamaks ja huvitavamaks. Õhtuõpik toetab koolitunde ja päris õpikut, aga sobib ka kõigile teistele, kes sooviksid matemaatikat iseseisvalt avastada või taasavastada. Iga tähtsama keskkooli ainekavas mainitud teema ning mõiste kohta leiad siit erinevaid intuitiivseid seletusi, aga ka nende ajalugu, huvitavaid fakte ja rakendusi.

Tegemist on ühe enim müüdud populaarteadusliku raamatuga Eestis. Lisaks on Matemaatika õhtuõpik tasuta allalaetav raamatu kodulehelt.

Autorid: Juhan Aru, Kristjan Korjus, Elis Saar