14 aastat tagasi olid enamike eestlaste jaoks mõisted startup ja idufirma arusaamatud, kummalise kõlaga sõnad, kuid väike kamp iduettevõtjaid oli lumepalli juba veerema lükanud ning vaikselt tärkas üha uusi idusid.

Kümmekond iduettevõtjat otsustas omavahelise suhtluse soodustamiseks koonduda nime alla Startupijuhtide Klubi. Tänaseks on klubist saanud Asutajate Selts ning meie kambas on 170 iduettevõtjat.

Selts toimib ja toimetab, ent et oskaksime juhatusega õiget kurssi hoida, vaatasime aasta alguses peeglisse ja kaardistasime, kas üldse ja miks on Asutajate Seltsi vaja. Vastust otsides vestlesime ligi 30 seltsi liikmega ning kerge südamega võime kriipsutada maha küsimuse seltsi eksistentsi vajalikkuse üle – siinkohal oldi väga üksmeelselt nõus, et selts on vajalik ning väärtuslik. Seega keskendume ennekõike sellele, mis väärtust selts loob ehk miks me olemas oleme.

Kogukond

Asutajate Selts ei ole loodud ettevõtetele, vaid nende asutajatele ning meie kõige suuremaks väärtuseks ongi meie liikmed – 170 julget ja hakkajat inimest, kes on igaüks unikaalse kogemuste- ja teadmistepagasiga.

Me ei konkureeri omavahel, vaid toetame üksteise õnnestumist nii Eestis kui piiride taga – seda nii julgustavate sõnade, asjakohase tagasiside kui kogemuste jagamisega.

Eesti väiksus on siinkohal kindlasti meie trumbiks – iga siit tuule tiibadesse saanud edulugu sillutab teed järgmistele, tekitades huvi ja usaldust siinsete iduettevõtete vastu nii klientides, investorites kui ka välistalentides. Ennekõike annavad meie tublid tegijad aga julgust ja usku eestlastele endile – tänaseks on selge, et ükssarvikute kasvatamiseks on just kodumaine muru kõige rohelisem ning siinsed kadakamarjad kõige toitvamad.

Käesoleval aastal tüürivad kogukonna kasvu ning kaasamist juhatuses Triin ja Tauri, võttes vastu uusi liikmeid ning luues võimalusi omavahelise suhtluse elavdamiseks nii virtuaalselt kui näost näkku kohtudes.


Ökosüsteemi areng

Eestist on saanud tõeline startup’ide riik ning troonime kõiksuguste iduettevõtluse mõõdupuude tipus – elanike arvu kohta on meil Euroopas kõige rohkem nii startup’e, ükssarvikuid kui rahatõstmisi ning Eesti ühes oma seadusandluse ja digitaalsete teenustega on hinnatud maailma parimaks startupi loomise keskkonnaks.

Meil on visioon, et aastaks 2030 moodustab tehnoloogia eksport 30 % Eesti SKPst ning 10 % Eestis töötavatest inimestest on rakendatud tehnoloogiasektoris.

Allan, Martin ja Taavi on võtnud enda missiooniks tegutseda selle nimel, et Eesti oleks iduettevõtluseks veelgi parem keskkond, kuhu tahaksid jääda kohalikud tegijad ning tulla ka välised talendid.

Lisaks poliitikamaastikul kaasa rääkimisele, võetakse aktiivselt sõna ka meedias, jagamaks idusektori muresid ja rõõme ning lähendades sektorit seeläbi laiema üldsusega.


Väärtushinnangute kujundamine

Iduettevõtlus õitseb ning numbrid on uhked, ent kõik ei ole nii lilleline kui esmapilgul paistab.

Meil on endiselt pikk tee minna nii startup-sektoris töötavate välismaalaste eluolu paremaks kujundamisel kui soolise tasakaalukausi võrdsemaks kallutamisel..

Eelmisel aastal Eestis kaasatud riskikapitalist läks naisasutajatele üksnes 0,5 %. Investorid ei peaks eelistama ühtegi asutajat pelgalt seetõttu, et tegu on naisega, ent see ei tohi olla ka pidurdavaks teguriks. Nagu kannustavad kohalikud edulood uute ettevõtete sündi, nii annavad naisasutajate edulood usku ja tegutsemisjulgust ka teistele naistele.

Lisaks inspireerivatele edulugudele peame mõistma ka ebaõnnestumisi ning julgema neid jagada, et hirm mitte õnnestumise ees ei pärsiks ettevõtete sündi ja kasvu ning et saaksime üksteise vigadest õppida.

Kaidi ja Kareni tiiva all on teemad, mis vajavad teistest teravamat tähelepanu, et meie startup-keskkond oleks kõigile ühtviisi toetav ning Eesti oleks parim koht iduettevõtlusega tegelemiseks kõigile, sõltumata soost, rahvusest, maailmavaatest või kinganumbrist.


Usume, et koostöös peitub jõud ning Asutajate Selts on suurepärane näide, kuidas seljad kokku pannes oleme kõik tugevamad – nii üksteiselt saadavate teadmiste, kogemuste, kontaktide ja soovituste võrra kui ühiselt kujundatava startup keskkonna poolest.